ZÁŘÍ

Název tohoto měsíce je odvozen od slova říje – tedy období páření vysoké zvěře (jelenů, srnců, …).   

https://learningapps.org/watch?v=pmp1reep321

Pojmenování vzniklo pravděpodobně od slovního spojení “za říje” – již v září někteří jeleni už zařijí (zařvou).

BABÍ LÉTO – období na přelomu září a října, které se vyznačuje vysokými rozdíly denních a nočních teplot

https://www.msutenisu.cz/

https://www.msutenisu.cz/