O mně

Vystudovala jsem obor „Učitelství pro základní školy“ na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zakončeném státní závěrečnou zkouškou z českého jazyka, pedagogiky a psychologie (2002).

Od roku 2000 učím na Základní škole v Libici nad Cidlinou. A právě zvyšující se počet dětí cizinců na základních školách mě inspiroval k absolvování:

  • semináře „Výuka češtiny jako druhého jazyka“ (META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů) (2017)
  • cyklu školení „Začínáme učit češtinu jako cizí jazyk (AUCCJ) (2017)

Učím češtinu v individuálních i skupinových kurzech, soukromě i ve firmách.

Od roku 2019 pracuji jako lektorka češtiny v Centru pro integraci cizinců (Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra).

Komunikuji v anglickém jazyce, ale zaměřuji se na výuku češtiny bez zprostředkujícího jazyka.