Kurzy

Jaké kurzy nabízím

Individuální

Individuální lekce jsou skvělou příležitostí, jak si rozvinout přesně ty schopnosti, které potřebujete rozvíjet. Lze se při nich zaměřit dlouhodobě i krátkodobě jak na plošné rozvíjení jazyka, tak i na ryze specifické situace (např. příprava na pracovní pohovor, příprava na veletrh a prezentaci vaší společnosti, příprava na konferenci, na přijímací zkoušky, na dovolenou v ČR atd…) Vše nastavím tak, aby byl Váš čas na lekcích co nejefektivněji využitý.

!!! MOŽNOST ONLINE VÝUKY !!!

 

Skupinové

 

 Ve skupinových lekcích, lze více rozvíjet komunikační dovednosti, jsou výborné pro práci ve dvojicích nebo skupinkách, pro nácvik modelových situací.

!!! MOŽNOST ONLINE VÝUKY !!!

 

Dětské

Do dětských skupin jsou zařazovány děti nejen podle dovedností, ale také podle věku. Zaměřuji se především na rozvoj slovní zásoby a využívání spisovné češtiny s ohledem na učivo ve školách.

 !!! MOŽNOST ONLINE VÝUKY !!!

Intenzivní

Rychle a rapidně zlepší Vaše schopnosti. Rozmluvím Vás. Vyučuji komunikativní metodou, která Vás naučí domluvit se v cizojazyčném prostředí. Důraz na konverzaci. Individuální přístup.