Kurzy

Jaké kurzy nabízím

Individuální

Individuální lekce jsou skvělou příležitostí, jak si rozvinout přesně ty schopnosti, které potřebujete rozvíjet. Lze se při nich zaměřit dlouhodobě i krátkodobě jak na plošné rozvíjení jazyka, tak i na ryze specifické situace (např. příprava na pracovní pohovor, příprava na veletrh a prezentaci vaší společnosti, příprava na konferenci, na přijímací zkoušky, na dovolenou v ČR atd…) Vše nastavím tak, aby byl Váš čas na lekcích co nejefektivněji využit!

úterý od 14 hod.

středa od 16 hod., 17 hod.

čtvrtek od 13 hod., 14 hod., 18 hod.

pátek od 12 hod., 13 hod., 14 hod., 15 hod.

 

Skupinové

Ve skupinových lekcích, lze více rozvíjet komunikační dovednosti, jsou výborné pro práci ve dvojicích nebo skupinkách, pro nácvik modelových situací.

úterý od 14 hod.

středa od 16 hod., 17 hod.

čtvrtek od 13 hod., 14 hod., 18 hod.

pátek od 12 hod., 13 hod., 14 hod., 15 hod.

Dětské

4Do dětských skupin jsou zařazovány děti nejen podle dovedností, ale také podle věku. Zaměřuji se především na rozvoj slovní zásoby a využívání spisovné češtiny s ohledem na učivo ve školách.

úterý od 14 hod.

středa od 16 hod., 17 hod.

čtvrtek od 13 hod., 14 hod., 18 hod.

pátek od 12 hod., 13 hod., 14 hod., 15 hod.

Intenzivní

Rychle a rapidně zlepší Vaše schopnosti. Rozmluvím Vás. Vyučuji komunikativní metodou, která Vás naučí domluvit se v cizojazyčném prostředí. Důraz na konverzaci. Individuální přístup.