Výuka češtiny pro cizince

Naučte se se mnou česky

Pomohu Vám překonat jazykovou bariéru

Individuální kurzy češtiny

Výuka přizpůsobená přesně vašim potřebám a dosavadním znalostem. Cílem je trvalý a rychlý pokrok.

Skupinové kurzy češtiny

Skupinové kurzy probíhají v malých skupinkách s maximálním

počtem 5 osob.

Dětské kurzy češtiny

Dětem nabízím kurz českého jazyka, skupinové doučování českého jazyka a individuální doučování češtiny.

Intenzivní kurzy češtiny

Rychle a rapidně zlepší Vaše schopnosti. Rozmluvím Vás. Vyučuji komunikativní metodou, která Vás naučí domluvit se v cizojazyčném prostředí. Důraz na konverzaci. Individuální přístup.

Kurzy češtiny pro děti i dospělé

kurzy češtiny pro začátečníky i pokročilé

připravím Vás ke zkoušce pro trvalý pobyt – kurzy češtiny jsou zaměřeny na dosažení stupně A1 Evropského referenčního rámce jazyků

nabízím také kurzy sociokulturních dovedností

Nabízím:

 • přípravu na zkoušku A1 (trvalý pobyt) a B1 (české občanství)
 • základy i prohlubování znalostí češtiny
 • konverzační hodiny pro zdokonalení češtiny
 • výuku češtiny pro děti i dospělé
 • individuální přístup
 • skupinovou i individuální výuku

Přihlásit se na kurz můžete po celý rok

Výuka jazyků moderními metodami, efektivní jazykové kurzy

 • důraz kladu na mluvenou stránku českého jazyka, ale také porozumění autentickému textu
 • používám nejnovější metodické poznatky s cílem co nejefektivněji zvládnout cizí jazyk
 • rozdělím Vás do skupin dle úrovně zvládnutí jazyka
 • využívám systematické opakování učiva
 • možnost intenzivních víkendových nebo týdenních soustředění
 • kurzy češtiny pro cizince