Svatá Barbora        4.prosince

 

O životě sv. Barbory existuje několik legend. Zde asi ta nejznámější z nich:

Barbora byla velmi krásná dívka, která byla jedinou dcerou bohatého pohanského kupce. Její matka brzy zemřela a krutý otec vedl Barboru k pohanskému způsobu života. Chtěl ji ubránil před vlivem okolního světa (zejména před křesťanstvím) a zavřel dceru v kamenné věži. Jeden ze sloužících byl však křesťan a tak Barboru k této víře také přesvědčil. 

Barbora přijala křest (stala se křesťankou) a zaslíbila svůj život Bohu. Otec ji nutil ke svatbě, ale Barbora odmítla a musela uprchnout. Při útěku se dostala ke skále, která se před ní otevřela a ukryla ji. 

Když byla prozrazena, otec ji udal soudci (křesťanství bylo zakázané) a Barboru mučili. Nakonec ji vlastní otec sám usekl hlavu. V ten okamžik do otce udeřil blesk a on zemřel.

pohan =  pagan                                                                                                                

chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

zaslíbit =  to promise                                                                                             

uprchnout = to flee, get away

mučit = torture