SRPEN

Pojmenování osmého měsíce je odvozeno od pracovního nástroje, který se používal při žních – SRP.

žních (žně) = harvest                               srp = sickle

pixabay.com

Procvičte si pojmy týkající se žní: https://learningapps.org/watch?v=ppszcob1k21

Po žních následuje slavnost – DOŽÍNKY

https://www.youtube.com/watch?v=etDZAK8Xc9w

 

 

Téma