PÁLENÍ ČARODĚJNIC                                                        WITCH BURNING

V noci z 30.dubna na 1.května mají čarodějnice větší moc než obvykle vydávají se mezi lidi, aby jim škodily.  Lidé během této noci rozdělávají velké ohně a upalují figuríny čarodějnic, aby temné síly zahnali. Dnes už nejsou lidé pověrčiví, takže se i děti převlékají do čarodějnických masek a nad ohněm si opékají špekáčky.  Dospělí už neskáčou přes oheň, aby jim plameny přinesly pevné zdraví a očistili je, ale setkávají se u ohně s přáteli a popíjí pivo.

On the night of 30th April, witches are more powerful than a usual and they curse people. People make big fires during this night and they burn effigies. They want to fight off the dark powers. Today people aren´t superstitious – children wear witch masks and eat fire-roasted sausages.    Adults no longer jump over bonfires (to have good health and a clean soul), but they meet with friends and drink beer.