Slovo LISTOPAD je složeno ze dvou slov, která můžete použít i samostatně:

                            LIST  o  PAD(at)             

                                                     

Během tohoto měsíce spadá listí téměř ze všech listnatých stromů.

Vyjímkou je DUB, který si listí nechává až do jara.

Tím se nejspíš také inspiroval Jan Werich při psaní pohádky “Až opadá listí z dubu” (kniha Fimfárum).

A jak dobře znáte české názvy stromů?

Vyzkoušejte si své znalosti: https://wordwall.net/resource/24138372