ČERVEN

Existují tři různá vysvětlení toho, jak vznikl název měsíce června!

There are three different explanations of how the name červen was formed.
Své jméno získal podle …                                                    The month of červen got its name …
… dozrávání a sběru červených plodů – jahod, třešní, višní, malin

…  because of the red fruits which ripen during this month – strawberries, cherries, raspberries

pixabay.com

… červů, kteří jsou v dozrávajícím ovoci.

…because of worms which live in the ripening fruits   (worm = červ)

pixabay.com

… sběru brouků (červec), ze kterého se vyrábělo červené barvivo na textilie. Dodnes se používají v kosmetice nebo potravinářství.

…because people collected a type of insect (červec) which is used to make red color for coloring textiles. Today we use this insect in the cosmetic and food industries.

porad.cz

Co všechno je červené???? Zde si vyzkoušejte v LearningApps:             https://learningapps.org/20350928

What is red?????